Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilqwielopasmowa delta

Tłumaczenie (skrótowe): Mirek SP2ILQ
Oryginalny pełny tekst Jose Calderon'a (DU1ANV) w jęz. angielskim znajdziesz t u t a j

Generalna koncepcja anteny jest przedatawiona na rysynku powyżej (FF - punkt zasilania anteny, pigtail X i Y - przewody dostrojcze, insulator - izolator, nylon rope - linka nylonowa, band switch - przełącznik zakresów, splice and solder - skręć i zlutuj).
Antena używana była przez autora (DU1ANV) w czasie wielu wypraw JOTA na obszarze Oceanu Spokojnego oraz czasowo jako antena na stałym QTH.
Budowa anteny:

 1. Przytnij dwa odcinki przewodu antenowego o długości 10m 10cm każdy. Te 10 cm odcinki posłużą do przewlekania przez izolatory i płytkę pleksi w trakcie dołaczania zasilania i przypinania wąsów dostrojczych.
 2. Każdy odcinek zamocuj na końcach długiego ceramicznego izolatora drabinkowego. W tych samych miejscach skręć i przylutj dwa przewody po 90cm, będą one służuły jako przewody dostrojcze. Na końcach przewodów dostrojczych przymocuj (przylutuj) krokodylki dobrej jakości
 3. Drugie, wolne końce odcinków przewodu antenowego dołącz do gniazda koncentrycznego, np jak na rysunku.

 4. Zawieś anteną na maszcie lub drzewie tak, by punkt zasilania był na wysokości 10 do 11 m. Antena będzie naciągnięta przez nylonowe odciągi na dolnych rogach trójkąta. Dolny bok trójkąta, równoległy do ziemi, jest na wysokości około 1,5 m.
  UWAGA: Jeżeli istnieje możliwość dotykania dolnego boku anteny przez osoby trzecie, a szczególnie dzieci, należy tak powiesić antenę, aby dotykanie tego boku oraz przewodów dostrojczych było niemożliwe! Gdy zbliżasz sie do anteny aby przełączyć pasma na płytce izolacyjnej, WYŁĄCZ vox'a w nadajniku!
 5. Wykonaj "przełącznik zakresów" – autor przyciął płytkę z plexi i wbił w nią mosiężne bolce, tak aby przyłączać do nich krokodylki przewodów dostrojczych (w punktach A,B i C jak na rysunku poniżej), ale możesz to oczywiście zrobić w dowolny sposób

 6. Płytkę "przełącznika zakresów" dobrze jest umieścić na dodatkowym małym maszcie, tak aby nie był obciążeniem dla anteny
Strojenie anteny:
 1. Ustaw nadajnik dopracy w paśmie 40 mtr (np 7050 kHz)
 2. Przyłącz krokodylki przewodów dostrojczych do punktów B B "przełącznika zakresów" i sprawdź SWR
 3. Jeżeli najlepszy SWR jest daleko poniżej 7050 kHz, znaczy, że przewody dostrojcze są zbyt długie. Skracaj po 1 cm i sprawdzaj SWR, dopuki jego minimum nie przesunie się do 7050.
 4. Jeżeli najlepszy SWR jest daleko powyżej 7050 kHz, znaczy, że przewody dostrojcze są zbyt krótkie. Należy je oczywiście przedłużyć. Ten przypadek nie powinien jednak mieć miejsca, bo wybrane 90 cm, to o wiele za dużo w stosunku do wyliczonych długości.
 5. Jeżeli wszystko jest w pożądku, przepnik krokodylki przewodów dostrojczych do punktu C. Regulując długością odcinka L2, dostrój antenę do 14100kHz lub innej częstotliwości w paśmie 14 MHz. W przypadku anteny autora, L2 wynosiło 20cm i zostało w trakcie strojenia skrócone o 5 cm. UWAGA: w trakcie dostrajania w tym paśmie nie wolno zmieniać długości przewodów dostrojczych X i Y, ustalonych przy strojeniu w paśmie 7 MHz!
 6. Następnie przepnij krokodylki w pozycję A A i dobierając ilość zwojów cewki, dostrój antene do częstotliwości 10125 kHz. W przypadku anteny autora cewka miała 25 zwojów nawiniętych na karkasie PCV o średnicy 50mm, a w trakcie strojenia, zredukowano jej liczbę zwojów do 25

Antena pracuje jako:

 1. pełnofalowa pętla w paśmie 14 MHz
 2. pełnofalowa pętla strojona cewką w paśmie 10 MHz
 3. półfalowe inverted V w paśmie 7 MHz
 4. 3/2 lambda inverted V w paśmie 21 MHz
 5. Dołączono:3.03.2012