Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Regulamin dyplomu LOTNICTWO ARMII "POMORZE" w wojnie obronnej 1939 roku


Manager akcji dyplomowej - Paweł SP2PR