Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Regulamin dyplomu
100. ROCZNICA POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI


Cel: zachowanie dziedzictwa historycznego i tradycji narodowych obywateli Miasta Torunia, przypomnienie ważnych wydarzeń w historii miasta, regionu i kraju, pielęgnowanie uczuć patriotycznych, dumy narodowej i wojskowych tradycji II RP w Toruniu i regionie.
Termin: 06.01 - 20.12.2020
Pasma: 1,8 - 50 MHz (160 - 6m)
Emisje: Phone, CW, DIGI (RTTY, PSK, FT8, FT4)
W czasie trwania akcji dyplomowej należy uzyskać min. 100 pkt. za łączności ze stacjami : SN1920T, SP2TMT oraz członkami klubu SP2TMT wg. wykazu:
SN1920T (łączność obowiązkowa) - 20 pkt/QSO w dniach 17 i 18 styczeń, 14-15 sierpień;
10 pkt/QSO w pozostałe dni aktywności.
SP2TMT - stacja klubowa - 10 pkt/QSO.
Stacje członków klubu SP2TMT - 5pkt/QSO wg. wykazu : SP2MJH, SP2LQO, SP2DMZ, SP2EPV, SP2ERH, SP2EUI, SP2FVN, SP2GR, SP2HSA , SP2IWL, SP2JKH, SP2MKO, SP2PR, SP2RAK, SP2SWR, SQ2BNM, SQ2CFV, SQ2GWR, SQ2JAC, SQ2LKS, SQ2RCB, SQ5CZN.
Dyplom dostępny również dla SWL - do Award Managera należy przesłać wyciąg z dziennika łączności.
Dyplomy po spełnieniu warunków programu dyplomowego (min. 100 pkt.) do pobrania w formie elektronicznej poprzez platformę Hamlog.ru
Podsumowanie akcji dyplomowej i końcowa kwalifikacja do nagród odbędzie się do końca styczna 2021 roku.
Organizatorem akcji dyplomowej jest Klub Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia oraz Odział Toruński Polskiego Związku Krótkofalowców.
Ostateczna interpretacja regulaminu akcji dyplomowej należy do organizatora.
Award Manager - Paweł SP2PR
sp2pr@interia.pl