Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Jubileusz klubu SP2ZBS

W roku bieżącym przypada 40. rocznica powstania Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP2ZBS. W uznaniu zasług, jakie Klub oraz zrzeszeni w nim koleżanki i koledzy wnieśli na przestrzeni lat w dzieło kultywowania sztuki krótkofalarskiej oraz wychowania młodych adeptów w duchu utrwalania najwyższych wartości cechujących prawdziwego krótkofalowca, a którymi są: prawda, sprawiedliwość, tolerancja i przyjaźń ponad podziałami, Zarząd OT 26 PZK w Toruniu przyznał okolicznościowy puchar. Wręczenia pucharu na ręce prezesa Zbyszko SP2RXC dokonał członek Zarządu OT 26 Waldek SP2EUI w siedzibie Klubu w Silnie.
Z okazji tak pięknego jubileuszu składamy serdeczne życzenia osiągania kolejnych celów w myśl zasady – "Co teraz dobrego uczynisz, w przyszłości odezwie się dźwięcznym echem".
Tekst i zdjęcia: Stanisław SQ2EAT