Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Wyprawa na Zamek Bierzgłowski w dniu 23 czerwca 2013 roku

Jeszcze nie przebrzmiały odgłosy z Silna (chodzi oczywiście o "wianki", podsumowanie memoriału Klemensa Kortalli i spotkanie krótkofalowców z regionu), a już wyruszamy na kolejną wyprawę. Tym razem celem jest Zamek Bierzgłowski położony ok. 14 km na północ od Torunia , 3 km na zachód od trasy Nr 553 Toruń – Chełmno. W miejscowości Łubianka, przy stacji paliw skręcamy w lewo i po kilku minutach jazdy wśród zieleni ukazuje się brama wjazdowa wraz z murem kamiennym Zamku Bierzgłowskiego. Nasz zamek i w wykazie na stronie www.zamkisp.pl został sklasyfikowany jako ozn. SP – PTO01, ozn. WCA – SP–00928 gmina Łubianka PGA TO05, Lokator JO93FC.
Zamek w stylu gotyckim został wzniesiony jako jedna z najstarszych obronnych budowli krzyżackich na ziemi chełmińskiej – wzniesiony w latach 1270 – 1305 w miejscu wcześniejszego grodu z 1260 roku zniszczonego przez Litwinów w 1263 roku. Początkowo siedziba komturów bierzgłowskich, wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Wykupiony od króla – przez ponad 300 lat był własnością Rady Miasta Torunia. Po drugiej wojnie światowej mieścił się tutaj dom opieki społecznej. Od 1992 roku właścicielem zamku jest Diecezja Toruńska, pod opieką której po dziś dzień trwają prace restauratorskie. Obecnie mieści się tu Diecezjalne Centrum Kultury.
A teraz ciekawostka : w murze północnym zamku wysokiego znajduje się pochodzący z ok. 1300 roku portal z ceramicznym trójpolowym tympanonem o niepewnej ikonografii (postać jeźdźca na koniu, której towarzyszą 2 rycerze). Ta najstarsza zachowana rzeźba na terenie Prus zaliczana jest przez niektórych historyków do najcenniejszych dzieł ceramicznej plastyki średniowiecznej Europy. Zamek Bierzgłowski znajduje się w miejscowości o takiej samej nazwie. Więcej info – jak zwykle zapraszam do szukania – chociażby w Internecie !!!

Nasz wyjazd do Zamku Bierzgłowskiego przebiegał w niedzielę 23 czerwca 2013 roku dwóch turach. W pierwszej turze ( w godz. 6.00 - 9.00 czasu lokalnego ) uczestniczył Mariusz SQ2BNM. Druga tura w godzinach popołudniowych tj. 17.30 – 19.30 czasu lokalnego była już w większym składzie tj. Irek SP2MSF, Janusz SP2UKX oraz Mariusz SQ2BNM. Zrobiliśmy kilkanaście łączności w ramach zawodów "Poznański czerwiec 1956" oraz kilkanaście poza zawodami. Nasza praca w godzinach popołudniowych została zakończona z powodu zbliżającej się burzy. Coś Nas te burze lubią i Nasze wyprawy. Praktycznie na każdej dotychczasowej wyprawie mieliśmy opady deszczu, a nawet jedno oberwanie chmury – zamek Mała Nieszawka. Ale co to dla Nas – bułka z masłem !!! Przecież nie jesteśmy z cukru !!!
W czasie przygotowań do wyjazdu okazało się, że gmina Łubianka z której pracowaliśmy była dosyć rzadko aktywowana, co dawało Nam szansę na ciekawe łączności. Ponieważ każdą wyprawę zamkową zgłaszamy wcześniej na stronie PGA Zawody oraz stronie zamkisp.pl , dostajemy info, że jesteśmy oczekiwani na pasmach – ostatnio szukał Nas Edek ES2TT
Swoją wyprawą wzbudziliśmy wyraźne zainteresowanie wśród miejscowej ludności i osób zwiedzających Zamek Bierzgłowski i okolice. Kilka osób wypytywało Nas co tu robimy i co to jest – pokazując na rozwinięte i powieszone dipole.
Na koniec jak zwykle kilka spostrzeżeń dla krótkofalowców przydatnych do pracy terenowej z Zamku Bierzgłowskiego