Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Zebranie sprawozdawcze OT 26 PZK

W dniu 22 marca 2015 roku tradycyjnie w salach Wąbrzeskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie sprawozdawcze członków toruńskiego oddziału krótkofalowców. Frekwencja dopisała, na 128 członków na spotkanie dojechało 50 koleżanek i kolegów z terenu działania oddziału. W zebraniu uczestniczył zaproszony gość – prezes zaprzyjaźnionego oddziału bydgoskiego, kolega Zbyszek SQ2ETN. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Po przywitaniu przez Gabriela SP2FMN przybyłych na zebranie gości i członków oddziału przystąpiono do zaplanowanego przebiegu spotkania. Po przedstawieniu sprawozdań przez Prezesa oddziału, skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami. Poruszano również sprawy istotne dla funkcjonowania oddziału. Zbyszek SQ2ETN przestawił sprawy KPASR, Janek SP2JLR jako vice prezes PZK przybliżył zagadnienia związane z funkcjonowaniem PZK. Przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. zawodów "Memoriał Klemensa Kortali" udziału oddziału w organizowaniu między oddziałowego spotkania "Krojanty 2015" w ośrodku NATURA w Bachorzu w dniach 19-21 czerwca br. IX Zjazdu Kasztelańskiego TORUŃ 2015 oraz kilku innych spotkań i imprez krótkofalarskich w których będą uczestniczyli członkowie Naszego oddziału w bieżącym roku. Zalecenia dla Zarządu oddziału oraz jego członków do działania na najbliższy rok zostały zawarte w stosownych uchwałach przegłosowanych na koniec zebrania.
Dla obecnych na zebraniu dla przypomnienia, a nieobecnym ku pamięci kilka zdjęć wykonanych przez Stanisława SQ2EAT.

galeria foto – zebranie w Wąbrzeźnie marzec 2015