Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

Przemienniki Dyplomy SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Zdjęcia z RENIFER'a - 2017 nadesłane przez Mariusza - sq2bnm i Kazika - sp2jel