Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Zdjęcia z ŁOSIA - 2017 nadesłane przez Kazika sp2jel