Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Jubileusz Klubu SP2PMK

50 lat minęło….
Rok 1964 styczeń, grupa toruńskich krótkofalowców i sympatyków przy poparciu prezesa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, inż. Mariana Rismana zakłada Toruński Klub Krótkofalowców przy MSM. Zarząd Spółdzielni udostępnia lokal przy ul. Gałczyńskiego i zaczyna się historia klubu. Klub otrzymuje znak wywoławczy SP2PMK.
Rok 2014 styczeń, minęło 50 lat działalności klubu, lepszej lub gorszej, ale klub wytrwał. Zmieniali się ludzie , zmieniały się czasy, zmieniała się technika.
Jubileusz klubu został zaakcentowany pracą okolicznościowej stacji pod znakiem SP2PMK, ponad 600 przeprowadzonych QSO, oraz towarzyskim spotkaniem byłych i obecnych członków jak i kolegów krótkofalowców z terenu naszego województwa. Spotkanie zaszczycili znakomici goście w osobach Prezesa MSM mgr inż. Jerzego Żółkiewicza, v–ce prezesi ZG PZK, SP2JMR – Piotr, oraz SP2JLR – Janek, Prezesi oddziałów OT26 SP2FMN -– Gabriel i OT04 SQ2ETN – Zbyszek.
Były przemówienia, dyplomy i wspomnienia z minionych lat. Spotkanie upłynęło w miłej przyjacielskiej atmosferze co zostało uwiecznione w kadrach załączonych zdjęć.

SP2AQB – Józek